Disclaimer

Disclaimer AA Holiday Homes

AA Holiday Homes, verleent u hierbij toegang tot www.aaholidayhomes.com en nodigt u uit de aangeboden accommodaties te bekijken en te boeken.

AA Holiday Homes behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover te informeren.

Beperkte aansprakelijkheid bij kennelijke fouten

AA Holiday Homes doet haar best om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over accommodaties op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met AA Holiday Homes.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij AA Holiday Homes en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AA Holiday Homes behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.